Câu hỏi
Mình đang cần tạo hạt tram và tram trong trong AI. Tram càng tròn càng tốt. Có anh/chị/em nào hướng dẫn mình với!!!  
Đã được giải quyết 0
2 năm 1 Câu trả lời 88 lượt xem 1